Skoči do osrednje vsebine

Dozidava Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje - GOI dela

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je: Dozidava Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje - GOI dela (po novelirani projektni dokumentaciji PZI, številka projekta 26/2016, januar 2023 ki ga je izdelal Arhitekt Gregor Gojević, Gregor Gojević s. p. in zajema:
gradbenoobrtniška dela,
elektro instalacije,
strojne instalacije,
zunanjo ureditev novega prizidka in
investicijsko vzdrževalna dela na obstoječem delu.

Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.

Rok za izvedbo del je najkasneje 330 dni od uvedbe v delo. Izvajalec je dolžan do tega roka predložiti vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled objekta in konstruktivno sodelovati z naročnikom v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Več na portalu javnih naročil