Skoči do osrednje vsebine

Dograditev OŠ Blanca

Rok za prijavo je potekel.

Načrtovana je prizidava obstoječe osnovne šole Blanca, in sicer prizidek 1 na zahodni strani, kot dodatni prostori za vrtec in šolo, ter prizidek 2 na vzhodni strani, kot pokriti vhod v obstoječo stavbo. V obstoječi šoli se reorganizirajo nekateri prostori. Pred izvedbo prizidka 2, je potrebno porušiti obstoječ vetrolov, ki se ga nadomesti s predmetnim prizidkom. S predvidenimi posegi se zagotovi ustrezne prostore za šolo in vrtec. Načrtovane preureditve obstoječih prostorov ne predstavljajo posegov v nosilno konstrukcijo oziroma bistveno ne spreminjajo bistvenih zahtev objekta. V projektu so obravnavni le iz vidika celotne obravnave objekta in zagotovitve prostorov.\r\n\r\nZunanja ureditev se v večji meri ohrani, uredi se le nekaj tlakovane površine ob prizidku 1, ki omogoča dostop do igrišč, ki so na severni strani šole. Prav tako se ohranjajo infrastrukturni priključki. Na novo se za prizidek 1 uredi le odvod padavinskih voda preko peskolovov na obstoječe interno omrežje ter odvod komun

Več na portalu javnih naročil