Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2021/2022

Rok za prijavo je potekel.

V javnem pozivu so opredeljeni upravičenci, način in višina sofinanciranja glede na vrsto žičniške naprave, obdobje oziroma sezona sofinanciranja, minimalno časovno obdobje veljavnosti dovoljenja za obratovanje v zimski sezoni in drugi pogoji za dodelitev sredstev, način dokazovanja izpolnjevanja pogojev, rok za podajo vloge in za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev.

Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2021/2022.

Upravičenci

Do sofinanciranja je upravičen upravljavec žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) za žičniške naprave, ki javno obratujejo in omogočajo uporabo uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način.

Do izplačila sredstev je upravičen upravljavec, ki je v 30 dneh po objavi javnega poziva podal vlogo za sofinanciranje in bo do 10. maja 2022 predložil zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških po oddaji vloge (upravljavec mora predložiti tako vlogo kot zahtevek).

Dokumentacija