Skoči do osrednje vsebine

Dobavo in montažo notranje opreme za »Palačo Baseggio«

Javno naročilo zajema izdelavo delavniških risb, pripravo vzorcev za potrjevanje, dobavo in montažo opreme, redno čiščenje med montažo in končno čiščenje opreme ter prostorov, kjer se izvaja montaža, po zaključeni montaži pa preverjanje (ob prisotnosti predstavnika naročnika in nadzornika), preizkus delovanja (testiranje) opreme, izobraževanje osebja za uporabo dobavljene opreme, predložitev dokazil o ustreznosti, skladnosti, garancijskih listov, drugih dokumentov zahtevanih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Hkrati je v predmet naročila vključeno tudi vzdrževanje/servisiranje montirane opreme v garancijskem roku.

Oprema se izvaja skladno s Projektom notranje opreme, št. 01/2023 PZI, Sonja Stanišič Bertok, s.p., januar 2023 in popisom del, ki je del dokumentacije. Delavniške risbe in vzorci morajo biti predhodno pisno potrjeni s strani naročnika in projektanta.

Več na portalu javnih naročil