GOV.SI

DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je opredeljen v razpisni dokumentaciji in je razviden iz poglavja Tehnične specifikacije ter obrazca Ponudba.

Več na portalu javnih naročil