Skoči do osrednje vsebine

Dobava zemeljskega plina v obdobju 2022-2025

Rok za prijavo je potekel.

Dobava zemeljskega plina v obdobju 2022-2025, odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti.\nS predmetnim javnim naročilom naročnik tudi odpira konkurenco in poziva ponudnike k oddaji ponudbe za dobavo zemeljskega plina za leto 2022. Pogodba za leto 2022 se bo sklenila za obdobje od 1. 1. 2022 (oziroma od sklenitve pogodbe, če bo le-ta sklenjena kasneje) do 31. 12. 2022.\nNaročnik bo v vsakokratni fazi odpiranja konkurence povabil ponudnike, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, k predložitvi\nponudb, predvidoma za obdobje 12 mesecev, lahko pa tudi za krajše ali daljše obdobje.

Več na portalu javnih naročil