Skoči do osrednje vsebine

DOBAVA VOZNIH ENOT

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava blaga: »VOZNE ENOTE«.
Predmet javnega naročila obsega izdelavo in dobavo blaga. Blago se dobavi v enkratni dobavi najkasneje do 31. 10. 2019.
Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot je razvidno iz dokumentacije.
V kolikor ponudba ne bo zajemala celotne dobave blaga bo naročnik takšno ponudbo izključil iz postopka javnega naročila kot nedopustno.

Ponudniki dobijo načrte predmeta javnega naročila po predhodni najavi pri tehnologu: Dejan Miklavžina, tel.: 03 899 6142 ali na elektronskem naslovu: dejan. Miklavzina@rlv.si.
Rok za dvig načrtov je najkasneje do 28. 6. 2019.Več na portalu javnih naročil