Skoči do osrednje vsebine

Dobava vodomernih jaškov

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava vodomernih jaškov v obdobju 36 mesecev oz. do izčrpanja pogodbenega zneska, kar nastopi prej.
Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v razpisni dokumentaciji, točka 7 - Tehnične specifikacije (priloga k razpisni dokumentaciji) in v Specifikaciji ponudbe (Obrazec št. 1A), kjer so navedene tudi ocenjene količine glede na vrsto jaška.

Več na portalu javnih naročil