Skoči do osrednje vsebine

Dobava vijakov, matic, podložk, opreme za strešna stojala in za drogovnike

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je dobava vijakov, matic, podložk, opreme za strešna stojala in za drogovnike, ki ga sestavljajo trije razpisni sklopi, in sicer:
sklop1: Dobava vijakov, matic, podložk
sklop2: Dobava opreme za strešna stojala
sklop3: Dobava opreme za drogovnike

po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za več sklopov skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisani sklop.

Predvidena je sukcesivna dobava za obdobje 3 (treh) let.

Več na portalu javnih naročil