Skoči do osrednje vsebine

DOBAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava ULTRAZVOČNEGA APARATA za potrebe Oddelka za bolezni pljuč, srca in ožilja, ki je podrobneje opredeljen v tehničnih specifikacijah naročnika (OBR-5).

Predmet pogodbe je poleg dobave samega ultrazvočnega aparata tudi:
- dobava in montaža aparata v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
- zagon in preskus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov,
- predaja vse tehnične in atestne dokumentacije za uporabo in vzdrževanje dobavljenega aparata,
- brezplačno izobraževanje uporabnikov naročnika za pravilno in varno rokovanje z dobavljenim aparatom, ki bo potekalo v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel v takem obsegu, da bodo vsi potencialni uporabniki znali samostojno rokovati z opremo in aparatom,
- odprava napak in okvar blaga v času veljavnosti garancije (minimalni garancijski rok znaša 24 mesecev po dobavi in inštalaciji aparata in pripadajoče opreme), ki začne teči z dnem obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika.

Več na portalu javnih naročil