GOV.SI

Dobava ultrafiltracijskih modulov za Čistilno napravo Barje

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava dvanajstih (12) ultrafiltracijskih modulov za Čistilno napravo Barje na Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana) za vgradnjo v ultrafiltracijsko linijo, katera je sestavni del membranskega biološkega reaktorja.

Več na portalu javnih naročil