GOV.SI

Dobava tujih serijskih publikacij II

Dobava 38 tujih serijskih publikacij za potrebe Centralne pravosodne knjižnice Vrhovnega sodišča RS v letih 2019-2020 po seznamu.

Več na portalu javnih naročil