Skoči do osrednje vsebine

Dobava SN stikalnih blokov

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je »Dobava SN stikalnih blokov«, ki ga sestavljata dva razpisna sklopa, in sicer:\n\n- sklop št. 1: 20 kV kompaktni plinsko izolirani stikalni bloki,\n- sklop št. 2: 20 kV kompaktni stikalni bloki brez SF6.\n\nPredvidena je sukcesivna dobava 20 kV stikalnih blokov, za obdobje 1 (enega) leta, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev (Priloga 13) te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.\n\nPonudniki lahko oddajo ponudbo po posameznem sklopu ali za oba sklopa skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop\n

Več na portalu javnih naročil