Skoči do osrednje vsebine

Dobava rezervnih in obrabnih delov ter preventivno in kurativno vzdrževanje strojev različnih proizvajalcev na objektih RCERO - MBO

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava rezervnih in obrabnih delov, dobava potrošnega materiala, ter posredovanje servisnih storitev na objektih MBO, za stroje in naprave, dobavljene s strani proizvajalcev oziroma dobaviteljev, ki so navedeni v Seznam dobaviteljev strojev in naprav MBO, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Seznam rezervnih delov z okvirnimi količinami je razviden iz ponudbenega predračuna, ki je kot priloga sestavni del te razpisne dokumentacije.

Razpisni dokumentaciji je priložen tudi »Seznam ostalih rezervnih delov«, za katere pa naročnik ne more vnaprej določiti okvirnih količin in katerih dobavo bo naročnik naročal izbranemu ponudniku glede na dejanske potrebe.

Podrobneje glej razpisno dokumentacijo.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik