Skoči do osrednje vsebine

Dobava računalniške opreme

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila »Dobava računalniške opreme« je dobava stacionarnih in prenosnih računalnikov, tablic, monitorjev, tiskalnikov in druge računalniške uporabniške opreme, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Dobava blaga pomeni tako nakup kot najem oz. morebitne druge oblike pridobitve blaga, kar bo naročnik opredelil vsakič pri odpiranju konkurence.

Javno naročilo je razdeljeno v 6 sklopov, in sicer:
- Sklop 1: Energijsko učinkoviti osebni računalniki,
- Sklop 2: Energijsko učinkoviti prenosni računalniki,
- Sklop 3: Energijsko učinkoviti tablični računalniki,
- Sklop 4: Energijsko učinkoviti monitorji, prikazovalniki, projektorji, videokonferenčni sistemi
- Sklop 5: Energijsko učinkoviti tiskalniki, ploterji, multifunkcijske naprave, optični čitalniki in faksirne naprave
- Sklop 6: Dodatna oprema.

Naročnik želi:
- za sklope 1-6 pridobiti ponudbe, na podlagi katerih bo sklenil okvirni spor

Več na portalu javnih naročil