Skoči do osrednje vsebine

Dobava prometnih znakov in prometne opreme

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava spodaj navedenih izdelkov v obdobju 36 mesecev:
znakov za nevarnost,
znakov za izrečene odredbe,
znakov za obvestila,
krajevnih tabel in kažipotov,
dopolnilnih tabel,
okvirjev za ulične table rf z objemkami,
nosilcev za obvestilne znake,
smernih in zapornih desk,
drogov,
fizičnih ovir za umirjanje prometa, hitrostne ovire, grbine,
znakov za dela na cesti (brez roba br).

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz obrazca št. 1A (Predračun popis del) in osnutka pogodbe.

Več na portalu javnih naročil