GOV.SI

Dobava polielektrolita za dehidracijo mulja na CČN Koper za obdobje treh let.

Dobava polielektrolita za dehidracijo mulja na CČN Koper za obdobje treh let-vse tehnične zahteve so opisane v razpisni dokumentaciji.

Več na portalu javnih naročil