GOV.SI

Dobava plinskih zapornih armatur za potrebe izvajanja vzdrževalnih aktivnosti na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje štirih let

Glej razpisno dokumentacijo.

Več na portalu javnih naročil