GOV.SI

Dobava osebnih vozil

Predmet: Nakup treh osebnih vozil za potrebe naročnika v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

TIP VOZILA: Osebno vozilo
KOLIČINA: 3 vozila enakih tehničnih specifikacij (v skladu z Obr-9)

Več na portalu javnih naročil