GOV.SI

DOBAVA OSEBNEGA VOZILA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČE BLAGO TER OSEBNEGA VOZILA NA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN

DOBAVA OSEBNEGA VOZILA (okoljsko manj obremenjujoče blago) in OSEBNEGA VOZILA NA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN

Več na portalu javnih naročil