GOV.SI

Dobava odvodnikov prenapetosti NN

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je Dobava odvodnikov prenapetosti NN, po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil