Skoči do osrednje vsebine

Dobava NN omaric (2-letno obdobje)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je »Dobava NN omaric (2-letno obdobje)«, ki ga sestavljata dva razpisna sklopa, in sicer:\n- sklop št.: 1 \nnaziv: kabelske priključno-merilne omarice in prostostoječe kabelske merilne in razdelilno- merilne omarice s podstavkom - polikarbonat (PC)\n- sklop št.: 2 \nnaziv: kabelske priključno-merilne omarice in prostostoječe kabelske merilne in razdelilno- merilne omarice s podstavkom - armiran poliester s steklenimi vlakni (SMC) \npo specifikacijah iz poglavja št. 3-Tehnični razpisni pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.\nPredvidena je sukcesivna dobava NN omaric, in sicer za obdobje 2 (dveh) let. \nPonudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop.\n\n

Več na portalu javnih naročil