GOV.SI

Dobava medicinskih pripomočkov za inkontinenco

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava medicinskih pripomočkov za inkontinenco v skladu z zahtevami dokumentacije za oddajo javnega naročila za obdobje enega leta.

Več na portalu javnih naročil