Skoči do osrednje vsebine

Dobava konvencionalnih in ekoloških živil

Rok za prijavo je potekel.

MESO in MESNI IZDELKI
Meso in mesni izdelki morajo ustrezati zahtevam predpisov, ki določajo kakovost mesa in mesnih izdelkov.
Meso in drobovina mora biti sveže, ohlajeno na z zakonom predpisano temperaturo.
Goveje meso naj bo pridobljeno od klavnih trupov govejih živali, bikov starih do 24 mesecev ter telic, krav in kastriranih živali moškega spola (volov), starih nad 30 mesecev.
Vsa živila morajo biti I. kvalitete.
Vse sveže meso in hamburška slanina mora biti konfekcionirana po želji naročnika. Mere konfekcije in gramatura zrezkov ne sme presegati odstopanja + ali 5%. Cena konfekcioniranega mesa mora biti enaka ceni mesa v kosu. Meso mora biti očiščeno veznega tkiva in odvečne maščobe.
Dostava mesa se vrši vse dni v tednu, razen sobote in nedelje, od 7.00 do 7.30 ure zjutraj.
Dobavitelj mora na spremni dokumentaciji (dobavnici) za meso označiti poreklo oziroma izvor mesa.
Na zahtevo naročnika mora ponudnik predložiti potrdilo o odkupu živine (oz. lastni vzreji) in potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju pošiljke.
Dobavitelj mora zagotoviti pravilno označevanje mesa v skladu z Zakonom o standardizaciji in drugimi predpisi, ki veljajo v RS.
Dobavitelj mora izpolnjevati vse pogoje s področje HACCP a.
Izdelki morajo biti v dostavljeni v ustrezni, za to namenjeni embalaži z ustrezno zaščito, ter opremljeni z ustrezno deklaracijo.
Živila, ki so bila hranjena na ustrezni temperaturi in ki se pokvarijo pred iztekom roka trajanja, mora dobavitelj zamenjati s svežim enakovrednim živilom.
V izogib morebitnim nevšečnostim je izbrani ponudnik na zahtevo naročnika dolžan pred podpisom pogodbe predstaviti ponujene izdelke in se sporazumno dogovoriti o sistemu naročanja in dobave.
V primeru interventnega naročila ali upravičene reklamacije je ponudnik dolžan dostaviti zahtevano blago v najkrajšem možnem času.

Več na portalu javnih naročil