GOV.SI

Dobava komunalnih vozil z nizkimi emisijami

Predmet naročila je dobava dveh novih komunalnih vozil z nizkimi emisijami in sicer enega s hidravličnim dvigalom ter samonakladalcem za zbiranje in odvoz odpadkov na triosni šasiji in enega za čiščenje kanalizacije ter za sesanje in prevoz grezničnih gošč za OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Več na portalu javnih naročil