Skoči do osrednje vsebine

Dobava kartuš in tonerjev

Rok za prijavo je potekel.

Šolski center Novo mesto s tem javnim naročilom išče izvajalca za dobavo kartuš in tonerjev za potrebe Šolskega centra Novo mesto v obdobju od sklenitve pogodbe do 31. decembra 2021 v naslednjem obsegu:
SKLOP 1: kartuše in tonerji originali,
SKLOP 2: kartuše in tonerji neoriginali,

Specifikacija kartuš in tonerjev je razvidna iz obrazca 3a in obrazca 3b, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije. Naročnik poudarja, da je navedena količina kartuš in tonerjev okvirna, ker naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej natančno določiti števila kartuš in tonerjev.

Podrobnejši popis obveznosti oz. obseg storitve je razviden iz vzorca pogodbe in ostalih
dokumentov oz. obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil