Skoči do osrednje vsebine

Dobava in montaža UHPLC sistema z DAD in CAD detektorjem

Rok za prijavo je potekel.

Kratek opis: Gre za visokozmogljiv tekočinski kromatograf (UHPLC) z možnostjo 2D kromatografije sklopljen s CAD detektorjem in UV-VIS detektorjem z nizom diod\nSistem omogoča naslednje funkcionalnosti: \na) Ločbo organskih molekul na osnovi tekočinske kromatografije.\nb) 2D kromatografijo, kjer se lahko izbran del kromatograma po ločbi na prvi koloni prenese na drugo kolono, kjer ponovno poteče kromatografska ločba pod drugačnimi pogoji kot je potekla prva. \nc) Detekcijo analita po ločbi s CAD (Charged Aerosol Detection) detektorjem in DAD detektorjem z nizom diod (diode array). Prvi tip detektorja omogoča zaznavo nehlapnih organskih molekul, posebno pa je primeren za zaznavanje molekul, ki ne vsebujejo dobrega kromofora in jih zato z UV-Vis detektorjem težko ali celo ne moremo zaznati. DAD detektor pa omogoča zaznavanje molekul s kromofori, pri čemer je omogočeno snemanje spektra intenzitete v odvisnosti od valovne dolžine v vsaki točki kromatograma, kar pripomore pri karakterizaciji spo

Več na portalu javnih naročil