GOV.SI

Dobava in montaža silosov za sol

Predmet javnega naročila je dobava in montaža dveh (2) silosov za sol volumna 100 m3 na lokaciji ACB Maribor, izpostava Ptuj, ob trasi AC v Podlehniku.

Več na portalu javnih naročil