Skoči do osrednje vsebine

Dobava in montaža pretočnega citometra s sočasnim zajemanjem slike

Rok za prijavo je potekel.

Pretočni citometer s sočasnim zajemanjem slike je konvencionalni pretočni citometer, ki dodatno omogoča slikanje vsake individualne celice posebej. Z združitvijo hitrosti, občutljivosti in fenotipizacijskih sposobnosti pretočne citometrije s podrobnostjo in funkcionalnostjo mikroskopskih slik ter naprednih algoritmov za obdelavo podatkov ima sklopljeni sistem bistvene prednosti in uspešno presega omejitve obeh tehnik ter odpira vrata široki paleti novih aplikacij, ki so neizvedljive z uporabo obeh tehnik ločeno.
Pretočni citometer s sočasnim zajemanjem slike omogoča proučevanje in karakterizacijo tako membranskih kot znotrajceličnih procesov ter visoko paralelnost in procesivnost eksperimentalnega dela na celičnih linijah, uporabljenih v molekulski biokemiji in celični biologiji. Sistem omogoča večparametrične, multipleksirane, kvantitativne in kvalitativne analize molekulskega fenotipa posameznih celic v laminarnem tekočinskem toku, saj omogoča pridobivanje in prepoznavanje več deset tisoč celičnih dogodkov (high throughput) na podlagi njihovih fluorescenčnih in morfoloških parametrov.
Sklopljena aparatura se uporabljala za analizo celičnega cikla in mitoze, celične smrti in avtofagije, celičnega signaliziranja, celične morfologije, celične internalizacije, medceličnih interakcij, površinske in znotrajcelične kolokalizacije, spremembe celične oblike in kemotakse, medproteinskih interakcij z uporabo tehnologije FRET, poškodb DNA in popravljalnih mehanizmov, imunoloških sinaps, štetja mikrojeder in drugih. Uporabna je na različnih znanstvenih in aplikativnih področjih kot so biologija matičnih celic, onkologija, imunologija, toksikologija, nanotehnologija, hematologija, mikrobiologija, virologija, odkrivanje in razvoj novih zdravilnih učinkovin, itn.
CCD kamera omogoča visoko-ločljivostno vizualizacijo lokalizacije fluorescence, ki lahko izvira iz membrane, citoplazme, subceličnih organelov ali jedra. Detektorji z visoko fotonsko občutljivostjo zagotovljajo povečanje signala in minimiziranje šuma. Tehnične rešitve optičnih poti, kot so razpršilni laser, nastavljiva intenziteta laserja in svetlobne slike za neposredno merjenje velikosti celic, omogočajo optimalno razčlenitev celične populacije v primerjavi z dražjimi pretočnimi citometri. Inštrument omogoča odčitavanje na enoceličnem nivoju in je v primerjavi s sistemi, ki omogočajo samo branje na ravni populacije, bistvenega pomena za analizo raznolikosti znotraj heterogenih celičnih populacij ter za iskanje redkih celic s posebnimi značilnostmi (npr. matičnih celic, celičnih komponent zelo nizko ekspresijo <0,03% ipd.). Namesto relativnih velikosti meri dejanski premer celic. Zmogljiva in intuitivna analitična programska oprema pa povezuje kvantitativne podatke s slikami (vsaka točka na citogramu vsebuje sliko ustrezne celice).

Več na portalu javnih naročil