Skoči do osrednje vsebine

Dobava in montaža otroških igral na območju

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava in montaža igral za otroška igrišča na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) v skladu s Tehnično specifikacijo št. SNAGA-16/19, ki je sestavni del in priloga te razpisne dokumentacije.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 3 (treh) let od datuma sklenitve okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

Več na portalu javnih naročil