GOV.SI

Dobava in montaža otroških igral na območju

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava in montaža igral za otroška igrišča na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) v skladu s Tehnično specifikacijo št. SNAGA-16/19, ki je sestavni del in priloga te razpisne dokumentacije.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 3 (treh) let od datuma sklenitve okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

Več na portalu javnih naročil