Skoči do osrednje vsebine

Dobava in montaža opreme ter gradbena dela v RTP 110/10 (20) kV Bežigrad

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za dobavo in montažo opreme ter gradbena dela v RTP 110/10 (20) kV Bežigrad.

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek.

Več na portalu javnih naročil