Skoči do osrednje vsebine

Dobava in montaža CNC stružnice in rezkarja

Rok za prijavo je potekel.

Šolski center Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik) želi s tem javnim naročilom pridobiti izvajalca za dobavo in montažo CNC stružnice in rezkarja. Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v dokumentu Popis opreme in tehnična specifikacija, kjer so opisane tudi tehnične karakteristike stroja in je sestavni del te razpisne dokumentacije. Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika, lahko oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v dokumentaciji.

Več na portalu javnih naročil