GOV.SI

DOBAVA, IMPLEMENTACIJA IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM

DOBAVA, IMPLEMENTACIJA IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM IN KRMILJENJE DOKUMENTNIH PROCESOV TER MIGRACIJA PODATKOV IZ NAROČNIKOVEGA OBSTOJEČEGA DOKUMENTNEGA SISTEMA V NOVI INFORMACIJSKI SISTEM

Več na portalu javnih naročil