Skoči do osrednje vsebine

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo zajema nakup goriva in sicer 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo (v nadaljevanju: gorivo) za vozila in stroje naročnika.\n\nPonudnik mora zagotoviti, da se gorivo prodaja na bencinskih servisih, ki so ob glavnih in regionalnih cestah na območju Celjske regije.\n\nPonudnik mora zagotoviti naročniku brezplačno dve kartici za točenje goriva. Kartici morata biti prenosljivi na vsa vozila v lasti PGE Celje. Seznam vozil bo naročnik posredoval ponudnikom ob podpisu pogodbe. \n\nPonudnik mora naročniku najmanj enkrat mesečno zagotoviti podatke o skupni porabi goriva v elektronski obliki (format .xls ali .xlsx).\n\nOkvirni sporazum bo naročnik sklenil z vsemi ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe in sicer za obdobje 48 mesecev, s predvidenim pričetkom izvajanja dobave goriva po sklenitvi okvirnega sporazuma. Naročnik bo gorivo kupoval pri tistem dobavitelju, katerega bencinska črpalka bo v danem trenutku logistično naročniku najbolj ustrezala glede na ne-/pred

Več na portalu javnih naročil