Skoči do osrednje vsebine

Dobava energijsko učinkovite elektronske računalniške opreme

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik bo naročal energijsko učinkovito elektronsko računalniško opremo v skladu z okoljskimi zahtevami, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017).

Naročnik bo na podlagi izvedenega postopka naročila male vrednosti sklenil okvirne sporazume z več ponudniki za obdobje dveh let za posamezne sklope:
1. Računalniki strežniki
2. Računalniki 1
3. Računalniki 2
4. Monitorji, TV in prikazovalniki
5. Tiskalniki
6. Mrežna oprema
7. Ostala računalniška oprema
8. Programska oprema
Ponudnik se lahko prijavi na posamezen sklop, več sklopov ali na vse sklope.
Naročnik bo za vsako posamezno dobavo odpiral konkurenco. V tem primeru, bo naročnik pozval vse stranke okvirnega sporazuma za posamezen sklop s katerimi bo sklenil okvirni sporazum, da predložijo ponudbe in opravil izbiro po merilih iz okvirnega sporazuma.
Posamezna javna naročila se bodo izvajala v skladu z določbami, ki so opredeljene v tem okvirnem sporazumu in naročnik za posamezne nabave ne bo skl

Več na portalu javnih naročil