Skoči do osrednje vsebine

Dobava energetskih transformatorjev 110/21/10,5 kV, YNyn6(d5), moči 20 MVA za RTP Dobruška vas

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je dobava energetskih transformatorjev za 110/20 kV RTP Dobruška vas, skladno s specifikacijami, navedenimi v ponudbenem predračunu ter razpisnimi pogoji iz 4. (četrtega) poglavja.

Več na portalu javnih naročil