GOV.SI

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ZEMELJSKEGA PLINA IN KURILNEGA OLJA ZA OBDOBJE 2019-2022

Dobava električne energije z deležem električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom

Več na portalu javnih naročil