Skoči do osrednje vsebine

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik posebej izpostavlja, da je predmet javnega naročila okoljsko manj obremenjujoče blago: dobava električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, saj se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve za električno energijo iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.\nV okviru tega javnega naročila bo naročnik pridobil dobavitelja električne energije za obdobje enega leta, po specifikaciji, za štiri odjemna mesta. Naročnik bo sklenil pogodbo za dobavo električne energije, s katero si želi zagotoviti nemoteno dobavo električne energije po najugodnejših pogojih.

Več na portalu javnih naročil