GOV.SI

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE OD 01.01.2019 DO 31.12.2020

Predmet javnega naročila je dobava električne energije za obdobje 24 mesecev na lokacijah navedenih v razpisni dokumentaciji v času male in visoke tarife.
Ostali pogoji so razvidni v razpisni dokumentaciji.

Več na portalu javnih naročil