Skoči do osrednje vsebine

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OVE za potrebe Doma Danice Vogrinec Maribor

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava blaga DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OVE (v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju dobava električne energije z najmanj 50% deležem električne energije iz obnovljivih virov energije, kot to določa zakon, ki ureja energetiko) za potrebe Doma Danice Vogrinec Maribor na lokaciji delovne enote Pobrežje, Čufarjeva cesta 9 in delovne enote Tabor, Veselova 3, 2000 Maribor za obdobje predvidoma od 1.7.2023 (oziroma z dnem, ko se za merilna mesta izvede zamenjava bilančne skupine) do 31.12.2023.

Več na portalu javnih naročil