Skoči do osrednje vsebine

Dobava električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

Predmet javnega naročila je izbira dobavitelja električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov (OVE) ali soproizvodnje električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom kot jih določa zakon, ki ureja energetiko, v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 za odjemalce z navedenimi odjemnimi mesti.

Več na portalu javnih naročil