GOV.SI

Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe Luke Koper, d.d.

Predmet naročila je dobava električne energije za potrebe naročnika. Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 % dobavljene električne energije. Naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope.

Več na portalu javnih naročil