GOV.SI

Dobava blaga za potrebe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika za obdobje treh let

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava vodovodnega, kanalizacijskega in plinskega materiala, prometne signalizacije, elektro in gradbenega materiala, robnikov, kamenih agregatov ter hladnih asfaltnih mas.

Več na portalu javnih naročil