Skoči do osrednje vsebine

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava krmil za potrebe vzrejališča mladih plemenskih bikov Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, Pri Hrastu 18, Nova Gorica za obdobje štirih let. Naročnik bo krmila in ostalo krmo (v nadaljevanju: krmila) nabavljal sukcesivno po dejanskih potrebah. Količine iz predračuna so tako zgolj okvirne/predvidene glede na porabo v pretekih letih, naročnik pa si pridržuje pravico naročiti blago v manjšem ali večjem obsegu od predvidenega. Okvirni sporazum za obdobje štirih let (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024) bo sklenjen z s ponudniki, ki bodo podali dopustno ponudbo po merilih določenih v razpisni dokumentaciji, pri čemer bo naročnik do 31. 12. 2021 krmila nabavljal brez ponovnega odpiranja konkurence, in sicer pri ponudniku, ki bo v skladu z merili razpisne dokumentacije oddal najugodnejšo ponudbo. Za dobave krmil po 31. 12. 2021 pa bo naročnik za vsako nadaljnje koledarsko leto odpiral konkurenco med vsemi ponudniki, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum.

Več na portalu javnih naročil