Skoči do osrednje vsebine

CONA PRI PILDU - 2. etapa

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izgradnja komunalne opreme dela poslovne cone »Pri Pildu«, Metlika, in sicer:
- cca. 360 m ceste (186 m ceste C in 174 m ceste D) s hodnikom za pešce in ureditev parkirišč za tovornjake (15 PM),
- cestne razsvetljave- CR (20 kandelabrov),
- cca. 352 m fekalne kanalizacije ter
- cca. 188 m vodovoda.

Več na portalu javnih naročil