Skoči do osrednje vsebine

ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO SKLOP 2 - BRV ČEZ SOČO V SOLKANU

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo zajema izvedbo brvi, ki bo povezovala levi in desni breg Soče z visečim jeklenim mostom v enem razponu in širini kolesarske steze. Most se izvede nad pragom stoletnih vod na višini 73.00 m nad morjem brez prečnega in vzdolžnega sklona. Most brv se na levem bregu priključuje na dostopno pot do KCS, na desnem bregu pa na predvideno kolesarsko stezo vsekano v desno brežino. Razdalja med krajnima opornikoma je 120 m (osno).
Dve parabolični nosilni vrvi (Z) sta napeljani preko dveh kovinskih A pilonov, ki stojita na krajnih opornikih. Nosilni vrvi sta preko dveh točkovnih temeljev sidrani v oba krajna bregova. Temelji so s trajnimi prednapetimi geotehničnimi sidri sidrani v hribino. Jeklena prekladna konstrukcija visi objestransko zavetrovana s parabolično vrvjo, sidrano v krajna opornika. Prav tako je zavetrovana (točkovno podprta na 1/4 razpona od kraja) s štirimi ravnimi vrvmi, prav tako sidranimi v krajne opornike. Na konceh je prekladna konstrukcija podprta s štirimi si

Več na portalu javnih naročil