Skoči do osrednje vsebine

Cestni priključek z levo zavijalnim pasom - Morje

Rok za prijavo je potekel.

V varovalnem pasu državne ceste R2-430/0274 Slivnica - Slovenska Bistrica, na območju od km cca 5+730 do km cca 5+930, na desni strani v smeri stacionaže, je v izgradnji nova poslovno stanovanjska soseska. Za to novo sosesko je izdelan PZI za izgradnjo novega cestnega priključka z levo zavijalnim pasom na desni strani ceste od km 5+536 do km 5+787 in katerega izgradnja je predmet tega javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil