Skoči do osrednje vsebine

Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj Skuk »Nadzorni inženir, koordinator VZD, geološki nadzor«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila obsega opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, štev. 61/17, 72/17 popr. in 65/20, v nadaljevanju GZ), s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje ter po PZI dokumentaciji in nadzoruje kvaliteta izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt, nadzor nad izvedenimi vrednostmi del po predračunu, gradbeni knjigi in pogodbi ter ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje pri izvajanju investicije Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj Skuk.\r\n\r\nOperacija se izvaja v okviru Operativnega program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020, prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor in sicer specifični cilj 2: večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, ka

Več na portalu javnih naročil