GOV.SI

Celovita energetska obnova objekta v lasti Občine Bohinj

Predmet javnega naročila je energetska obnova občinske stavbe, ki zajema izolacijo strehe in fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, elektro opreme idr. Podrobnejši opis je naveden v projektih za izvedbo del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil