Skoči do osrednje vsebine

Asfaltiranje občinskih cest v Vitanju

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba rekonstrukcij in ureditev več cest in javnih poti v Občini Vitanje:\n1. Rekonstrukcija ceste JP960021 Pogladič Lužnik\nIzvede se rekonstrukcija obstoječe makadamske ceste v dolžini 725m, z izvedbo novega ustroja širine 4,5m in enoslojnega asfalta v širini 3,5m. Od pričetka urejanja z navezavo na regionalno cesto se odvodnjavanje ureja preko mulde in z izvedbo drenaže pod muldo v dolžini 175m, enako na desni krivini nad prečkanjem potoka v dolžini 50m. Drugje se uporabijo in prilagodijo obstoječi jarki.\n2. Rekonstrukcija ceste JP960251 Zd.dom-Gmajna\nIzvede se rekonstrukcija obstoječe dotrajane asfaltne ceste v dolžini 228m, z izvedbo novega ustroja v širini obstoječe ceste, širine do 4.5m in enoslojnega asfalta v širini obstoječega. Niveleta ceste se ne spreminja. Za odvodnjavanje se uporabi obstoječ sistem odvodnje.\n3. Rekonstrukcija ceste JP960211 Purg vrtec\nIzvede se rekonstrukcija obstoječe dotrajane asfaltne ceste v dolžini 235m, z izvedbo novega

Več na portalu javnih naročil